ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

Polityka

Zmiana czasu to ważna informacja dla wyborców, którzy powinni o tym pamiętać, zwłaszcza jeśli 25 października planują zagłosować na swoich kandydatów do parlamentu jako jedni z pierwszych.

29 września na rynku w Żninie odbyła się konferencja prasowa prezentująca kandydatów Nowoczesnej do Sejmu w tzw. bydgoskim okręgu wyborczym.

Przed godziną na stronie Mrzędu Miejskiego w Żninie pojawiła się wiadomość, ze na auli odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków Zastępcy Burmistrza Żnina Halinie Rosiak.

Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego powiat żniński jest  członkiem, zakończył realizację projektu pod nazwą 'Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko - pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”. Choć brzmi całkiem obco, to w praktyce oznacza ułatwienia dla inwestorów i osób, które w przyszłości będą chciały zbudować np. dom. Mówił wczoraj podczas 10 zgromadzenia Związków Powiatów w Chomiąży Szlacheckiej główny geodeta kraju Kazimierz Bujakowski.
 
Realizacja projektu modernizacji systemu ewidencji gruntów i budynków pochłonęła blisko 20 milionów złotych. Te pieniądze pozyskane zostały z Regionalnego Programu Operacyjnego, co pozwoliło na ogromny sukces tego przedsięwzięcia, ponownie Kazimierz Bujakowski.
 
O znaczeniu samego Związku Powiatów i jego działań mówiła też Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mess, która uczestniczyła w zgromadzeniu.
 
Wraz ze zgromadzeniem Związku Powiatów wczoraj w ośrodku w Chomiąży Szlacheckiej rozpoczął się również dwudniowy Konwent Powiatów. Gospodarze powiatów debatują o funduszach unijnych, ich pozyskiwaniu w nowym okresie budżetowania, a także finansowaniu rozwiązań proekologicznych , w tym kreowaniu gospodarki niskoemisyjnej. Konwent starostów województwa kujawsko-pomorskiego zakończy się dziś.

Sprawa stypendiów socjalnych oraz dojazdów dzieci do szkół niepublicznych jest nadal żywym tematem. Do sytuacji cięć, a właściwie ich braku (jak uważa burmistrz Robert Luchowski ) sam włodarz powrócił podczas wczorajszej konferencji prasowej.
 
Poruszona została również kwestia dojazdów do szkół niepublicznych. Odbywają się bowiem spotkania techniczne burmistrza z dyrektorami placówek. Kolejne zostały zaplanowane na jutro.
 

Podczas konferencji zapytaliśmy też o opinię z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, o którą wystąpił burmistrz. Mimo braku informacji ze strony Roberta Luchowskiego okazuje się, że RIO przesłało już decyzję w sprawie finansowania przez gminę dojazdów do szkół prowadzonych przez stowarzyszenia.
 
Jak udało się nam nieoficjalnie dowiedzieć opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy jest pozytywna, co daje zielone światło do tego, aby odstąpić od opłacania dowozów przez stowarzyszenia szkół w Gorzycach, Bożejewicach, Brzyskorzystwi oraz Zespolu Szkół Społecznych "Trójka" w Żninie.