ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

Przed godziną na stronie Mrzędu Miejskiego w Żninie pojawiła się wiadomość, ze na auli odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków Zastępcy Burmistrza Żnina Halinie Rosiak.

Pierwsze informacje jakie mogły wskazywać na to, że może ona objąć stanowisko zastępcy pojawiły się pod koniec lutego tego roku, po jej rezygnacji ze funkcji Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie.

Mimo wielu spekulacji ani sama Halina Rosiak ani też włodarz Żnina Robert Luchowski nie potwierdzali tej wiadomości, chodź miedzy wierszami można było wyczytać nazwisko byłej dyrektor poradni i koleżanki z Komitetu Wyborczego Wyborców 'Razem z Luchowskim - dla gminy Żnin'.
 Mianowanie na wiceburmistrza odbyło się jednak bez  blasku fleszy, jak ma to w zwyczaju Burmistrz Robert Luchowski. Uroczystość była także sposobnością do wyróżnienia z okazji 35tego jubileuszu pracy w UM Wacława Żychlińskiego oraz pożegnania Dariusza Żurawickiego, który dziś objął stanowisko prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Żninie.