ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

Koniec roku to nie tylko czas podsumowań minionych 365 dni, ale również tworzenie celów i planów na nadchodzące miesiące.

Z umiejętnością planowania muszą zmierzyć się w tym czasie m.in. władze gmin, które zwykle przed końcem roku prezentują radzie gminy uchwałę budżetową. 15 grudnia uchwałę budżetową jednogłośnie przyjęli radni z Gminy Dąbrowa. O planowanych wydatkach w przyszłorocznym budżecie mówi wójt Marcin Barczykowski.
 Na remonty dróg w budżecie przewidziano ok. 650 tys. zł. Jak podkreślał wójt Gminy Dąbrowa budżet nie należy do największych, najważniejsze jednak, że jest on zbilansowany i stabilny.
W Żninie sesja budżetowa odbędzie się 30 grudnia. Wówczas Burmistrz przedstawi radnym projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, a także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz Komisji Budżetu i Gospodarki. Następnie radni poddadzą uchwałę dyskusji, wprowadzą ostatnie poprawki do projektu i przegłosują cały projekt uchwały.