ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

W piątek, 30 grudnia 2016r. w Urzędzie Miejskim w Żninie odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej, której najważniejszym punktem było uchwalenie budżetu gminy na 2017 r. Uchwała budżetowa została podjęta 14 głosami za, natomiast 6 radnych się wstrzymało.

Jak wielokrotnie podkreślał burmistrz Żnina Robert Luchowski- tak rozbudowana propozycja budżetu pojawia się w Gminie po raz pierwszy. Dochody bieżące i majątkowe gminy to nieco ponad 87 milionów złotych. Natomiast wydatki wynoszą około 105 milionów. Planowany deficyt budżetu wynosi ponad 18 milionów złotych, co może zdawać się ogromną sumą w porównaniu z tegorocznym 4-milionowym deficytem. O komentarz dotyczący sytuacji finansowej gminy poprosiliśmy Marka Gałązkę- doradcę burmistrza do spraw finansowych.W budżecie na 2017 r. zaplanowano łącznie około 100 inwestycji, a wśród nich wiele inwestycji budowlanych, np. budowa parkingu przy ul. Mickiewicza, przebudowa ulic Kopernika i Słonecznej, założenie chodnika w Jaroszewie, a także remont trasy Cerekwica-Sarbinowo. W trakcie prezentacji budżetu burmistrz Żnina Robert Luchowski
zwrócił uwagę na problemy jakie dotykają naszą gminę m.in. brak pracy i rosnący problem bezdomności, jednak najbardziej palącym z nich wydaje się brak mieszkań komunalnych, których budowę również przewidziano w tegorocznym budżecieW trakcie wystąpienia burmistrz poruszył również problem finansowania Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie. Uchwała dotycząca funkcjonowania Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie jako centralnego zamawiającego do przygotowywania, przeprowadzania postępowań i udzielania zamówień publicznych na potrzeby jednostek obsługiwanych została podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 9 grudnia niemalże jednogłośnie odrzucona. Na ostatniej sesji budżetowej burmistrz Żnina Robert Luchowski postawił znak zapytania nad dalszym funkcjonowaniem Centrum, gdyż dokonano zmniejszenia planu finansowego o 200 tys. zł na utrzymanie tej jednostki. Środków finansowych na bezpieczne funkcjonowanie Centrum starczy do 31 października 2017 r. Jeżeli radni nie podejmą żadnej decyzji w tej sprawie to w listopadzie pracownicy nie otrzymają wynagrodzenia, a jednostka może zostać zlikwidowanaMówił burmistrz Żnina Robert Luchowski.
Najważniejszą uchwałą podjętą tego dnia było oczywiście przyjęcie budżetu Gminy, jednak radni podjęli również uchwałę dotyczącą odbioru odpadów komunalnych. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów został przeniesiony z ul. Mickiewicza 32 na ul. Jasną 2a, który jest czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 9:00 do 17:00 oraz w soboty od 10:00 do 14:00. Podjęto również uchwałę dotyczącą nadania imienia stadionowi miejskiemu w Żninie. Radni jednogłośnie ustalili, że stadion przy ul. Gnieźnieńskiej będzie nosił im. Michała Joachimowskiego- lekkoatlety, trójskoczka i olimpijczyka pochodzącego ze Żnina.