ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

Sprawa stypendiów socjalnych oraz dojazdów dzieci do szkół niepublicznych jest nadal żywym tematem. Do sytuacji cięć, a właściwie ich braku (jak uważa burmistrz Robert Luchowski ) sam włodarz powrócił podczas wczorajszej konferencji prasowej.
 
Poruszona została również kwestia dojazdów do szkół niepublicznych. Odbywają się bowiem spotkania techniczne burmistrza z dyrektorami placówek. Kolejne zostały zaplanowane na jutro.
 

Podczas konferencji zapytaliśmy też o opinię z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, o którą wystąpił burmistrz. Mimo braku informacji ze strony Roberta Luchowskiego okazuje się, że RIO przesłało już decyzję w sprawie finansowania przez gminę dojazdów do szkół prowadzonych przez stowarzyszenia.
 
Jak udało się nam nieoficjalnie dowiedzieć opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy jest pozytywna, co daje zielone światło do tego, aby odstąpić od opłacania dowozów przez stowarzyszenia szkół w Gorzycach, Bożejewicach, Brzyskorzystwi oraz Zespolu Szkół Społecznych "Trójka" w Żninie.