ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

Polityka

Zmiany w Urzędzie Miejskim w Żninie. Z początkiem roku zostały zmienione nazwy wydziałów. Teraz będzie ich 6: turystyki i promocji gminy; budżetu i gospodarki; edukacji, kultury i sportu; organizacyjny i spraw społecznych; infrastruktury, gospodarki przestrzennej i inwestycji oraz ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Aleksandra Szpek wraca do pracy w Urzędzie Miejskim w Żninie. Podczas wczorajszej sesji rady miejskiej radni na wniosek burmistrza odwołali z funkcji skarbnika Irenę Pilarską. Ten punkt obrad wzbudził największą dyskusję wśród rajców, którzy nie widzieli potrzeby zmiany na stanowisku skarbnika gminy.

Agnieszka Małecka, która do tej pory zajmowała stanowisko szefowej wydziału promocji i rozwoju lokalnego żnińskiego starostwa teraz pełnić będzie funkcje sekretarza powiatu. Decyzja zapadła wczoraj kiedy to o wyborze zadecydował Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk.

Burmistrz Żnina Robert Luchowski rezygnuje z powołania na funkcję swojego zastępcy Dariusza Kaźmierczaka. Powód? Brak akceptacji ze strony społeczeństwa dla tej kandydatury.

Dariusz Kaźmierczak od poniedziałku (08.12) miał zacząć pracę w urzędzie miejskim jako zastępca burmistrza Żnina. Tak zapewniał w piatek włodarz gminy Robert Luchowski.