ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

Polityka

Wczoraj w Żnińskim Domu Kultury odbyła się studniówka burmistrza. Spotkanie dotyczące 100 dni kadencji Roberta Luchowskiego przyciągnęło mieszkańców gminy, którzy z zainteresowaniem wysłuchali sprawozdania z działań podejmowanych przez ostatnie kilka miesięcy. Głownie były to spotkania.
 
Ponad to Burmisstrz  uczestniczył w 17 spotkaniach wiejskich, 5 imprezach charytatywnych, 14 uroczystościach i 13 spotkaniach z organizacjami pozarządowymi. Poza tym od niedawna wizytuje on drogi , do tej pory było to 5 odcinków na terenie całej gminy.
Na zakończenie swojego sprawozdania Robert Luchowski opowiedział również o tym jak wygląda jego dzień pracy.
 
Wczorajsza studniówka była również okazją do zaprezentowania wspolpracowików burmistrza. O swoich wydziałach opowiedzieli kierownicy  Paweł Piechowiak, Jacek Świtała, Ewa Piwecka, Piotr Ostrowski, skarbnik Aleksandra Szpek oraz doradcy Marek Gałązka i Paweł Sikora. Ci w ponad dwugodzinnych wystąpieniach opowiedzieli o tym co zastali, co zrobili i co dalej zamierzają zrobić. Jako pierwszy wystąpił sekretarz gminy Mirosław Gatka, który opowiedział o reorganizacji urzędu i zmianach kadrowych żnińskiego ratusza.
 
Kolejnym etapem było też zapoznanie się z finansami. Szczegółową analizę przeprowadziła skarbnik Aleksandra Szpek, która zauważyła, że dług publiczny, który ciąży na gminie był niewłaściwie zarządzany.  Doradca finansowy burmistrza Marek Gałązka wspomniał też o ścieżce rozwoju finansowego gminy.
 Dodatkową pomocą miałyby być leasingi zwrotne, forfaiting oraz obniżanie obciążeń finansowych dla przedsiębiorców, mówił dalej Marek Gałązka
 
Swoje wystąpienia zaprezentowała też Kierownik Wydziału Turystyki i Promocji Gminy Ewa Piwecka, która zamierza ożywić stronę internetową urzędu, przystosować ją do potrzeb osób niepełnosprawnych i stworzyć nowy logotyp i hasło promujące Żnin.
Również mieszkańcy chętnie brali udział w dyskusji.  Wśród pytań jakie padły można było znaleźć te dotyczące inwestycji, rozwoju turystyki na Pałukach, wykupu żnińskiej cukrowni oraz wspierania małych lokalnych firm. Padło również pytanie odnośnie najbliższego otoczenia Roberta Luchowskiego
 
Wśród pytań, które skierowane były do burmistrza znalazły się również te luźniejsze, choć jak się okazuje, równie istotne dla mieszkańców Żnina
 Jak podkreślił burmistrz Robert Luchowski jest to pierwsze ,ale nie ostatnie takie spotkanie z mieszkańcami. Zamierza on organizować więcej zebrań ze społecznością lokalną. W planach są konferencje tematyczne, w których udział będzie mógł wziąć każdy.

Interesanci pragnący spotkać się z burmistrzem Robertem Luchowskim będą musieli poczekać na wyznaczenie daty spotkania do 13 kwietnia. Tego dnia burmistrz dostarczy listę wolnych terminów przeznaczonych na bezpośredni kontakt z mieszkańcami Żnina. Jednak terminy wyznaczone na kwiecień są już zajęte, dlatego rejestracja prowadzona będzie od maja. To oznacza, że czas oczekiwania na spotkanie z włodarzem to 5 do 6 tygodni.

To już szóste notowanie politycznej listy przebojów Radia Żnin FM. Dziękujemy za liczne komentarze, uwagi i propozycje do listy. Czas na pierwszą z nich.

Sztaby wyborcze kończą zbieranie podpisów poparcia dla kandydatów startujących w wyborach prezydenckich. Sztab regionalny Bronisława Komorowskiego z województwa kujawsko - pomorskiego już zebrał ich więcej, niż było przyznany z centrali limit.

Notowanie piąte Politycznej Listy Przebojów – tak trzymać:

 

Na miejscu piątym:

Nagrody obywatelskie 25-lecia Samorządności.

Jak doniosła lokalna prasa 9 marca w Warszawie Pan Dominik Księski Redaktor Naczelny Tygodnika Pałuk otrzymał z rąk Prezydenta Bronisława Komorowskiego ”Nagrodę Obywatelską 25-lecia Samorządności” Redaktor Księski otrzymał nagrodę za wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Jest to niewątpliwie zaszytne wyróżnienie, którego panu Dominiowi serdecznie gratulujemy.