ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

Wczoraj w Żnińskim Domu Kultury odbyła się studniówka burmistrza. Spotkanie dotyczące 100 dni kadencji Roberta Luchowskiego przyciągnęło mieszkańców gminy, którzy z zainteresowaniem wysłuchali sprawozdania z działań podejmowanych przez ostatnie kilka miesięcy. Głownie były to spotkania.
 
Ponad to Burmisstrz  uczestniczył w 17 spotkaniach wiejskich, 5 imprezach charytatywnych, 14 uroczystościach i 13 spotkaniach z organizacjami pozarządowymi. Poza tym od niedawna wizytuje on drogi , do tej pory było to 5 odcinków na terenie całej gminy.
Na zakończenie swojego sprawozdania Robert Luchowski opowiedział również o tym jak wygląda jego dzień pracy.
 
Wczorajsza studniówka była również okazją do zaprezentowania wspolpracowików burmistrza. O swoich wydziałach opowiedzieli kierownicy  Paweł Piechowiak, Jacek Świtała, Ewa Piwecka, Piotr Ostrowski, skarbnik Aleksandra Szpek oraz doradcy Marek Gałązka i Paweł Sikora. Ci w ponad dwugodzinnych wystąpieniach opowiedzieli o tym co zastali, co zrobili i co dalej zamierzają zrobić. Jako pierwszy wystąpił sekretarz gminy Mirosław Gatka, który opowiedział o reorganizacji urzędu i zmianach kadrowych żnińskiego ratusza.
 
Kolejnym etapem było też zapoznanie się z finansami. Szczegółową analizę przeprowadziła skarbnik Aleksandra Szpek, która zauważyła, że dług publiczny, który ciąży na gminie był niewłaściwie zarządzany.  Doradca finansowy burmistrza Marek Gałązka wspomniał też o ścieżce rozwoju finansowego gminy.
 Dodatkową pomocą miałyby być leasingi zwrotne, forfaiting oraz obniżanie obciążeń finansowych dla przedsiębiorców, mówił dalej Marek Gałązka
 
Swoje wystąpienia zaprezentowała też Kierownik Wydziału Turystyki i Promocji Gminy Ewa Piwecka, która zamierza ożywić stronę internetową urzędu, przystosować ją do potrzeb osób niepełnosprawnych i stworzyć nowy logotyp i hasło promujące Żnin.
Również mieszkańcy chętnie brali udział w dyskusji.  Wśród pytań jakie padły można było znaleźć te dotyczące inwestycji, rozwoju turystyki na Pałukach, wykupu żnińskiej cukrowni oraz wspierania małych lokalnych firm. Padło również pytanie odnośnie najbliższego otoczenia Roberta Luchowskiego
 
Wśród pytań, które skierowane były do burmistrza znalazły się również te luźniejsze, choć jak się okazuje, równie istotne dla mieszkańców Żnina
 Jak podkreślił burmistrz Robert Luchowski jest to pierwsze ,ale nie ostatnie takie spotkanie z mieszkańcami. Zamierza on organizować więcej zebrań ze społecznością lokalną. W planach są konferencje tematyczne, w których udział będzie mógł wziąć każdy.