ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

Notowanie piąte Politycznej Listy Przebojów – tak trzymać:

 

Na miejscu piątym:

Nagrody obywatelskie 25-lecia Samorządności.

Jak doniosła lokalna prasa 9 marca w Warszawie Pan Dominik Księski Redaktor Naczelny Tygodnika Pałuk otrzymał z rąk Prezydenta Bronisława Komorowskiego ”Nagrodę Obywatelską 25-lecia Samorządności” Redaktor Księski otrzymał nagrodę za wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Jest to niewątpliwie zaszytne wyróżnienie, którego panu Dominiowi serdecznie gratulujemy.


 

Na miejscu czwartym:

Powiat żniński wyróżniony:

Pozostajemy w kręgu nagród i wyróżnień. 5 marca 2015 roku w Poznaniu odbyło się 19-te Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, podczas którego uroczyście uhonorowano zwycięzców Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za rok 2014. Podczas zebrania Prezes Zarządu ZPP Ludwik Węgrzyn wspólnie z Wiceprezesem Sławomirem Snarskim wręczyli laureatom symboliczne nagrody. Powiat Żniński został wyróżniony w kategorii "powiaty do 120 tys. mieszkańców" zajmując ostatecznie 11 miejsce. Puchar oraz list gratulacyjny odebrał biorący udział w posiedzeniach Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk.

 

Miejsce trzecie

Inwestycje, inwestycje, inwestycje….

We wcześniejszych wydaniach politycznej Listy Przebojów wyróżniliśmy gminę Janowiec Wielkopolski za planowane w roku 2015 inwestycje. Ostatnie tygodnie przyniosły szereg informacji o planach inwestycyjnych innych gmin i tak: Gmina Barcin planuje budowę Sali konferencyjno-kinowej. Pojawiła się również szansa na pozyskanie dofinansowania do tej inwestycji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Sukcesem może pochwalić się również Gmina Gąsawa, która otrzymała dotację 320.000 zł od Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy na modernizację hydroforni w Marcinkowie Dolnym oraz nowy wodociąg. W Gminie Łabiszyn do kwietnia ma powstać świetlica we Władysławowie. Na budowę świetlicy gmina Łabiszyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 165.000 zł. Próbowaliśmy sprawdzić, czy w Gminie Żnin planowane są inwestycje i czy udało się nowej władzy pozyskać jakieś środki zewnętrzne. Niestety takich informacji nie podał burmistrz, na cotygodniowej konferencji i nie znaleźliśmy jej też, na stronie internetowej Urzędu, a szkoda, bo jak się dowiedzieliśmy Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej gminie Żnin. Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 437.000 zł. Dotacja ta dotyczy umowy podpisanej jeszcze przez burmistrza Leszka Jakubowskiego i jest to nwsparcie samorządu województwa dla Żnińskiej Kolei Powiatowej.

 

Miejsce drugie

Free Road – można zapełnić salę w ŻDK

Zespół Free Road, który wystąpił w Żnińskim Domu Kultury na koncercie charytatywnym przyciągnął licznych fanów, którzy wypełnili salę widowiskową ŻDK. Jak mówili fani zespołu koncert był energetyczny i już czekają na kolejne występy żnińskiej formacji. Na czym polegał sukces tak licznego udziału młodzieży w tym koncercie. Tutaj oczywiście, na pierwszym miejscu był charytatywny cel koncertu, ale również doskonała promocja w Internecie, na plakatach.. Może warto by ŻDK skorzystało z podpowiedzi organizatorów jak wypełnić pustą salę przy ulicy Pocztowej.

 

Miejsce pierwsze:

Dzień Kobiet na Pałukach

Tradycyjnie, na Pałukach hucznie obchodziliśmy Dzień Kobiet. Panie mogły skorzystać z licznych zaproszeń domów kultury, stowarzyszeń, czy kół gospodyń wiejskich. Ciekawy koncert zorganizował Uniwersytet III wieku w Żninie, gdzie swoje talenty zaprezentowali słuchacze Uniwersytetu. Wystąpił także Dyrektor Żnińskiego Domu Kultury pan Tomasz Gronet. Gościem specjalnym był żniński zespół „Zaczęło się od Nadii, który wystąpił tym razem bez Roberta Luchowskiego Niestety, nie wszystkie Panie będą mile wspominać tegoroczne święto, o czym powiem w drugiej części politycznej Listy Przebojów.

 

 

Piąte notowanie Politycznej Listy Przebojów – to się w głowie nie mieści.

 

Miejsce piąte.

W bezpiecznym Żninie tylko złodzieje śpią spokojnie.

Burmistrz Żnina ostatnio na swojej cotygodniowej konferencji skrytykował koncepcję swojego poprzednika dotyczącą budowy w Żninie systemu monitoringu. Uznał te plany za zbyt rozbudowane, a miasto Żnin, za oazę spokoju. Jak się okazało słowa te nie do końca są zgodne z prawdą, co odczuli mieszkańcy domów jednorodzinnych, których okradziono w nocy ubiegłym tygodniu. Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że jednym z okradzionych na tzw. śpiocha jest Grzegorz Koziełek przewodniczący Rady Miejskiej w Żninie. Mamy nadzieję, że przekona on swojego kolegę z komitetu wyborczego Razem z Robertem Luchowskim, że na bezpieczeństwie publicznym , nie można oszczędzać.

 

Miejsce czwarte

Sami swoi prawie w komplecie

W Urzędzie Miejskim w Żninie trwa przenoszenie pracowników z biura do biura i szykowanie miejsca dla nowych. Hasło burmistrza z wyborów. Wybierzcie ich, będą mi potrzebni staje się faktem. Co prawda mieszkańcy nie posłuchali Roberta Luchowskiego i nie głosowali na jego drużynę, ale to pana burmistrza nie zniechęciło. Po doradcach panach Gałązce i Sikorze, po zatrudnieniu sekretarki pani Janowskiej i kierowcy pana Tylce, przyszła kolej na nowych kierowników. Do już wybranych dołączyła Pani Ewa Piwecka, dzisiaj zasiadła w fotelu Wydziału Promocji i Turystyki. Czy sobie poradzi? Jak zwykle w przypadku kadr burmistrza Luchowskiego trudno powiedzieć, ponieważ nowa kierowniczka nie ma ani administracyjnego wykształcenia, ani też doświadczenia w pracy w urzędzie. Możemy się założyć, że to nie koniec. Jak donoszę zaprzyjaźnione wiewiórki planowane są kolejne zwolnienia. Wiemy też, że kolejna osoba związana z kampanią wyborczą Roberta Luchowskiego w przyspieszonym tempie rozpoczęła studia administracyjne. Administracja? Zupełnie nie przydatny kierunek w żnińskim Ratuszu.

 

Miejsce trzecie

Zakaz krytyki burmistrza.

Ustami doradcy Pawła Sikory zostaliśmy skrytykowani za zamieszczenie w Politycznej Liście Przebojów informacji dotyczącej stosunku burmistrza Roberta Luchowskiego, do naszej rozgłośni. Nasi słuchacze również zauważyli, że nowy burmistrz w przeciwieństwie do swojego poprzednika jak i jego zastępcy jest nie odporny na publiczną krytykę. Podają tutaj przykład jednego z forum, gdzie trwa wojna informacyjna z internautami, którzy zamieszczają treść dokumentu prokuratury o wszczęciu postępowa w sprawie zarzutu o fałszowanie oświadczeń majątkowych przez Roberta Luchowkiego. Informacja o tej sprawie jak i tocząca się wokół niej dyskusja jest prawie natychmiast usuwana z forum. Dlaczego pytają słuchacze?

 

Miejsce drugie

Żona burmistrza ma się dobrze.

Nasi słuchacze pytają, czy to zgodne z prawem, że żona burmistrza Roberta Luchowskiego pracuje z nim w tym samym zakładzie pracy czyli w urzędzie. Tutaj ile osób tyle zdań. Teoretycznie żona naszego burmistrza, nie podlega mu bezpośrednio. W gminach, miastach, powiatach, urzędach marszałkowskich zatrudnienie urzędników odbywa się na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych. Zgodnie z art. 26 małżonkowie oraz osoby pozostające z sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie mogą być zatrudnieni w samorządach. Wójt nie może więc zatrudnić m.in. dziadków, rodziców, teściów, rodzeństwa, dzieci i wnuków, a także żony, jej rodzeństwa, jej rodziców oraz dzieci i wnuków. Taki zakaz jest jednak stosowany, tylko jeśli powstałby między wspomnianymi osobami stosunek bezpośredniej podległości służbowej. Chodzi o sytuacje, gdy jeden z krewnych lub powinowatych jest przełożonym drugiego, ale także gdy np. wójt ustala zakres obowiązków dla pracowników, a wśród nich jest np. jego brat. Wójt również ustala wysokość wynagrodzeń i premii oraz zatwierdza okresową ocenę pracownika. Czyli jaka jest prawidłowa odpowiedź w tej sprawie? Burmistrz Luchowski może, czy nie może pracować razem ze swoją żoną w Urzędzie Miejskim w Żninie? Na to pytanie niech odpowie sobie sam zainteresowany, który w kampanii apelował. Dość zatrudniania swoich, koniec z układami, Trzeba skończyć z Kumoterstwem w urzędzie, wykorzystywania stanowisk do prywatnych celów. Jak to często powtarza jeden z dziennikarzy. Burmistrz powinien być jak żona Cezara czyli poza wszelkimi podejrzeniami.

 

Miejsce pierwsze

Dzień kobiet według Luchowskiego

Burmistrz Robert Luchowski w piątek przed Dniem Kobiet i we wtorek po tym święcie zwolnił trzy panie, które w urzędzie były zatrudnione od lat na stanowiskach księgowych. Powód, likwidacja stanowisk pracy z uwagi na szukanie oszczędności. Dwie z tych pań to żony działaczy Platformy Obywatelskiej w Żninie. Czy te fakty należy łączyć tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że burmistrz zapowiedział utworzenie nowego wydziału kontroli, do którego zresztą ogłosił nabór. Dlaczego więc, jeśli powodem zwolnień były tylko oszczędności, nie przesunął tych pań księgowych do tego nowego wydziału? Wiemy też, że pomimo zatwierdzonego budżetu, który zapewnia funkcjonowanie urzędu i gminy, na tym samym poziomie, co w roku 2014, burmistrz wezwał dyrektorów jednostek do oszczędności w zatrudnieniu. Na pierwszy ogień idzie Miejski Ośrodek Sportu gdzie Dyrektor będzie musiał zwolnić minimum cztery osoby. Czytelnicy pytają. Jakim sposobem burmistrz ograniczy wydatki zwalniając jednych pracowników, a zatrudniając drugich?