ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego powiat żniński jest  członkiem, zakończył realizację projektu pod nazwą 'Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko - pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”. Choć brzmi całkiem obco, to w praktyce oznacza ułatwienia dla inwestorów i osób, które w przyszłości będą chciały zbudować np. dom. Mówił wczoraj podczas 10 zgromadzenia Związków Powiatów w Chomiąży Szlacheckiej główny geodeta kraju Kazimierz Bujakowski.
 
Realizacja projektu modernizacji systemu ewidencji gruntów i budynków pochłonęła blisko 20 milionów złotych. Te pieniądze pozyskane zostały z Regionalnego Programu Operacyjnego, co pozwoliło na ogromny sukces tego przedsięwzięcia, ponownie Kazimierz Bujakowski.
 
O znaczeniu samego Związku Powiatów i jego działań mówiła też Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mess, która uczestniczyła w zgromadzeniu.
 
Wraz ze zgromadzeniem Związku Powiatów wczoraj w ośrodku w Chomiąży Szlacheckiej rozpoczął się również dwudniowy Konwent Powiatów. Gospodarze powiatów debatują o funduszach unijnych, ich pozyskiwaniu w nowym okresie budżetowania, a także finansowaniu rozwiązań proekologicznych , w tym kreowaniu gospodarki niskoemisyjnej. Konwent starostów województwa kujawsko-pomorskiego zakończy się dziś.