ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

Polityka

Wójt Gminy Damasławek odwoła się od decyzji premiera Donalda Tuska w sprawie odwołania go z urzędu. Otrzymaliśmy od Andrzeja Szewczyńskiego oświadczenie, w którym cytuje wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie legalności oceny pracy Pawła Tończyka, kandydata, który wygrał w konkursie na dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku.

Mieszkańcy sołectwa Zamość w gminie Szubin zdecydowali o rozdziale. Na zebraniu sołeckim 29-ciu na 35-ciu mieszkańców było za odłączeniem miejscowości Nadkanale od sołectwa.  Powodem było poczucie mieszkańców, że na teren ich małej miejscowości z funduszu sołeckiego nie trafia żadna złotówka.

Choć wybory samorządowe dopiero w listopadzie to w Żninie ujawnił się pierwszy kandydat, który będzie w nich startował. Robert Luchowski zorganizował konferencję prasową na targowisku by ogłosić, że będzie ubiegał się o fotel burmistrza Żnina. Z rowerem i koszem wypchanym warzywami mówił:

Mieszkańcy województwa kujawsko - pomorskiego wybrali trzech przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Choć utrzymaliśmy wynik sprzed 5 lat to frekwencja wyborcza jak w całym kraju najwyższych lotów nie była. Dla kraju wynosiła 23,27 %, w naszym województwie 22,63%. Powiat żniński na tle województwa pod względem frekwencji wypadł nieźle. Na 23 powiaty uplasowaliśmy się na 9 miejscu z frekwencją 20,03 %. Z naszego okręgu wyborczego do Parlamentu Europejskiego mandaty otrzymali: Janusz Zemke startujący z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Kosma Złotowski z Prawa i Sprawiedliwości oraz Tadeusz Zwiefka z Platformy Obywatelskiej.

Niedawno arcybiskup Hoser mówił by nie oddzielać duszy od ciała czyli kościoła od państwa. Przykład, który może ilustrować słowa arcybiskupa przedstawia sytuacja z Szubina. Na terenie kościołów po niedzielnych mszach ministranci rozdawali materiały wyborcze Kosmy Złotowskiego, kandydata do Parlamentu Europejskiego. W tej sprawie otrzymaliśmy kilka zgłoszeń od mieszkańców miasta, którzy mówią:  „Co prawda nie służyli na tej mszy ale każdy parafianin ministrantów i lektorów zna”.