ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

Czy stypendia Burmistrza Żnina zostały przyznane zgodnie z regulaminem? Taką wątpliwość ma radny Jerzy Krynicki, który poruszył temat na ubiegłotygodniowej sesji Rady Miejskiej.

Radny Krynicki zauważył, że stypendia zostały przyznane niesprawiedliwie, o czym poinformował go jeden z rodziców dziecka.


Radny Krynicki zaapelował o ponowne rozpatrzenie wniosków i przyznanie stypendiów uczniom, którzy na to zasługują, jednak w niesprawiedliwym rozdaniu- jak ocenił rajca- nie zostały nagrodzone.
Jerzy Krynicki wniósł także o rozszerzenie regulaminu przyznawania stypendiów o osoby, które na olimpiadach zajmują także miejsca drugie i trzecie.
Burmistrz Żnina odbił piłeczkę w stronę komisji odpowiedzialnej za ich przyznawanie. Jej przewodniczący, radny Sławomir Kujawa nie zabrał głosu w obydwóch sprawach.