ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

Gmina Gąsawa od dziś przez cały kwiecień przeprowadzi nieodpłatną zbiórkę mebli i odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprzed posesji mieszkańców gminy.

Zbiórka odbędzie się w wyznaczonych dniach. Dziś odpady zbierane będą w Gąsawie, Biskupinie I Gogółkowie, w czwartek 7 kwietnia w miejscowościach: Marcinkowo Dolne, Marcinkowo Górne, Szelejewo, Ryszewko, Drewno, Oćwieka i Głowy. W Godawach, Łysininie, Komratowie, Annowie, Wiktorowie, Ostrówcach oraz Pniewach zbiórkę zaplanowano na 18 kwietnia. Pod koniec miesiąca 22 kwietnia odpady będą zabierane w  Nowej Wsi Pałuckiej, Obudnie, Chomiąży Szlacheckiej, Laskach Wielkich i Małych, Piastowie oraz Rozalinowie.

 Mieszkańcy Gminy zobowiązani są do wystawienia odpadów przed posesje w dniu zbiórki do godz. 7:00!