ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

Na prośbę Okręgowego Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy 12 lutego tego roku przez Radę Powiatu została podjęta uchwała o utworzeniu w naszym powiecie Społecznej Straży Rybackiej.

Społeczna Straż Rybacka ma za zadanie przeciwdziałać szkodliwym społecznie oraz gospodarczo zjawiskom naruszającym racjonalną gospodarkę rybacką, w tym zasady amatorskiego połowu ryb, dewastacji urządzeń i sprzętu rybackiego i naruszaniu przepisów o ochronie naturalnego środowiska wodnego.

W piątek natomiast  Starosta Żniński na stanowisko Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej powołał Jerzego Nowaka wieloletniego członka Polskiego Związku Wędkarskiego, a obecnie pełniącego funkcję Prezesa Koła Wędkarskiego Nr 146 w Lubostroniu. Nominacja odbyła się w uzgodnieniu z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Rybackiej. Organizowane spotkanie było okazją do rozmowy na temat  problemów  związane z ochroną wód na terenie naszego regionu w tym m.in. dotyczących kłusownictwa, korzystania z jednostek pływających napędzanych silnikiem spalinowym na śródlądowych wodach powierzchniowych Powiatu Żnińskiego oraz czystości terenów wzdłuż linii brzegowej jezior. Obecnie do wstąpienia w szeregi Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Żnińskiego jest chętnych jest 14 osób głównie z terenu Lubostronia i Barcina. Jednocześnie cały czas trwają rozmowy m.in. w Żninie i Rogowie nad zwiększeniem ilości osób chcących działać jako strażnicy w przedmiotowej jednostce.