ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

Z początkiem tego tygodnia Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki badania, które ukazuje jakim instytucjom życia publicznego Polacy ufają najbardziej.

Badania zrealizowane zostały w I połowie tego roku i wzięło w nich udział 14 tys. osób w wieku 16 lat i więcej. Zgodnie z odpowiedziami respondentów grupą, którą nasi rodacy darzą największym zaufaniem to straż pożarna. Tak zadeklarowało aż 94%. Tuż za strażakami znalazło się pogotowie ratunkowe, któremu ufa aż 84% oraz wojsko. Żołnierzom zawierza ponad 72% ankietowanych. Dużym zaufaniem Polacy darzą też policję i Kościół (67%). Postanowimy zatem zapytać mieszkańców Pałuk, której z tych instytucji oni ufają najbardziej?
 Z mieszkańcami rozmawiał nasz reporter Sebastian Stachowiak.

Najmniej natomiast ufamy sądom i władzy, tej z ul. Wiejskiej w Warszawie (około 27%). W badaniu nieco lepiej wypadły lokalne samorządy, tym ufa co drugi ankietowany.
Jak wynika z danych przekazanych przez GUS to komu ufamy zależne jest od wieku i miejsca zamieszkania. Im starsi jesteśmy tym bardziej ufamy różnym instytucjom.

Największą grupą społeczną, która ufa takim instytucjom jak Kościół, rząd i policja to osoby powyżej 75 lat mieszkające na wsiach. Najmniejszą to natomiast młodzi pomiędzy 25 a 34 rokiem życia.

Dodatkowo respondenci pytani byli o zaufanie odnośnie nas samych. Okazuje się, że ok. 78% badanych ufa innym, zwłaszcza osobom z najbliższego otoczenia. Tylko 39% darzy natomiast zaufaniem nieznajomych.