ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

Aktualności

Reforma związana z nowymi zasadami dotyczącymi wycinki drzew zaproponowana przez Ministra Środowiska- Jana Szyszko wzbudza wiele emocji i kontrowersji, już nie tylko wśród ekologów i działaczy różnych organizacji na rzecz ochrony środowiska, ale nie podoba się coraz szerszemu gronu mieszkańców polskich miast i miasteczek.

Pierwsza łopata pod budowę 15-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 251 ze Żnina do Damasławka została wbita.

Woda w Cerekwicy, Kaczkowie, Kaczkówku, Paryżu, Podobowicach, Sielcu, Słębowie, Ustaszewie i Uścikowie jest niezdatna do użycia z powodu zanieczyszczenia.

Powracamy do sprawy zwolnienia doradcy burmistrza ds. finansowych dr Marka Gałązki, który otrzymał wczoraj wypowiedzenie umowy o pracę. Dziś otrzymaliśmy oficjalne oświadczenie burmistrza Żnina Roberta Luchowskiego, które brzmi następująco: