ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

Beata Żołnierowicz zastąpi dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Barcinie Katarzynę Polachowską.

Zmiana na stanowisku związana jest ze skargami jakie w roku ubiegłym wpłynęły na szefową DPS-u przez pracowników.
Niezgodności w funkcjonowaniu miały trwać od dłuższego czasu. Po pismie jakie zostało skierowane do starosty żnińskiego sprawa została zbadana przez zespół kontrolny składający się z pracowników starostwa. Kontrole przeprowadził także Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, gdyż kilkanaście osób zatrudnionych w barcińskim Domu Pomocy Społecznej o przyjrzenie się pracy dyrektor Polachowskiej zwróciło się do wojewody, który nadzoruje prowadzenie tego typu placówek.
Opierając się o negatywne wyniki kontroli, pod koniec lutego Rada Powiatu Żnińskiego przyjęła skargę za zasadną. Wśród ponad 20 uchybień zapisanych w protokole pokontrolnym znalazły się m.in. uwagi co do : niewyłaściwego zarządzania pracownikami jak i pracy samej jednostki,  braku reakcji na pojawiające się problemy, co wpływało na tworzenie się konfliktów.
Kontrola wykazała też braki kadrowe i nadmierne obciążenie pracą przerstajace możliwości zatrudnionych na stanowiskach kucharki, opiekunów i pokojowych oraz  podnoszenie głosu na pracowników,ich publiczne bezpodstawne krytykowanie oraz  faworyzowanie części personelu.mówił starosta Zbigniew Jaszczuk, który wczoraj zdecydował się zatrudnić na zastępstwo Beatę Żołnierowicz. Posiada ona wieloletnie doświadczenie w kierowaniu domem pomocy społeczne oraz spełnia wymagania - czytamy w komunikacie.
Dyrektor Katarzyna Polachowska przebywa aktualnie na tzw. usprawiedliwonej nieobecności w pracy.