ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

Aktualności

Jak już wiecie z naszej anteny na pałuki docierają obywatele Ukrainy uciekający przed wojną.

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym i trudną sytuacją obywateli Ukrainy w pomoc humanitarną, medyczną i socjalną włącza się Gmina Barcin.

Mieskzańcy Pałuk, instytucje i samorządy - organizują zbiórki i pomoc najpotrzebniejszych rzeczy dla naszych wschodnich sąsiadów, gdzie toczy się konflikt zbrojny.

Pierwsze rodziny z Ukrainy są już w drodze do Wenecji.