ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

W niedzielę 28 lutego w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Żeglarskiego AZS WSG MOS ŻNIN działającego nad Dużym Jeziorem Żnińskim.

Członkowie podsumowali 4-letnią kadencję i określili zadania na kolejną kadencję. Podczas zebrania wręczono nagrody Starosty Żnińskiego Zbigniewa Jasczuka - otrzymali je: Marcin Frąckowiak i Leszek Podulka. Medale 25-lecia Samorządności przyznane przez Przewodniczącą Rady Powiatu Józefę Błajet i Starostę Żnińskiego Zbigniewa Jaszczuka wręczono Jakubowi Bogdańskiemu i Jackowi Maciągowi. Na zebraniu wybrano nowe władze,  gdzie Prezesem został Andrzej Bogdański, Wiceprezesem ds. Żeglarstwa sportowego Marcin Frąckowiak, Sekretarzem Ewa Bielińska, Skarbnikiem Tomasz Prosianowski oraz członkiem - bosmanem Marian Stiler. Szefem Komisji Rewizyjnej został Piotr Jamróg.

Podczas spotkania  Zarząd Klubu Żeglarskiego został upoważniony do prowadzenia rozmów i podpisywania umów z grupą Arche w celu współdziałania na terenie nowej przystani, która będzie mieściła się na terenie po dawnej cukrowni w Żninie.