ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

Od 20 stycznia do 15 lutego potrwa przyjmowanie wniosków w sprawie przyznawania nagród burmistrza Żnina zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom sportowym.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej przyjętą podczas sesji 22 grudnia ubiegłego roku nagroda może być przyznana zawodnikom lub trenerom pochodzącym z terenu gminy Żnin, którzy są członkami stowarzyszeń, klubów lub sekcji, sportowych; posiadają licencję lub inny dokument wystawiony przez właściwy ogólnopolski związek sportowy oraz zdobyli medal lub uczestniczyli w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata i Europy, ogólnopolskich zawodach sportowych, co najmniej w zawodach na szczeblu wojewódzkim bądź zostali powołani do kadry narodowej i wojewódzkiej.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku przez macierzysty klub sportowy, trenera, rodzica, pełnoletniego zawodnika lub dyrektora placówki oświatowej do której uczęszcza zawodnik.

Przy składaniu dokumentów należy uwzględnić osiągnięcia sportowe zawodników lub trenerów uzyskane w roku 2015. Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej żnińskiego ratusza, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.