ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

Na terenie Gminy Gąsawa już wkrótce będzie realizowany program Ministerstwa Sportu i Turystyki  zatytułowany „Umiem pływać”.

Jest on adresowany do uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej. Ma na celu upowszechnienie nauki pływania. Realizacją projektu zajmą się dwie placówki: Zespół Publicznych Szkół w Gąsawie i Szkoła Podstawowa imienia Wiceadmirała Józefa Unruga. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie piętnastoosobowe grupy. Zajęcia potrwają między 31 marca a 30 czerwca. Wyjazdy będą się odbywać dwa razy w tygodniu, mówi Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Sportu i Turystyki w Gąsawie Henryk Ciesielczyk.


 Koordynatorem programu w naszym województwie jest Kujawsko - Pomorski Okręgowy Związek Pływania.