ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie realizuje program 'Aktywności fizycznej Seniorów'. Adresowany jest on do mieszkańców po 50 roku życia, którzy chcą poprawić swoją kondycję. Nabór prowadzony był w styczniu, mówi Anna Wiśniewska z GOPSu w Szubinie.


Zajęcia ruchowe prowadzą instruktorzy posiadający uprawnienia z Wojewódzkiej Przychodni w Bydgoszczy. Uczestnicy mogą też korzystać ze specjalistycznego sprzętu, ponownie Anna Wiśniewska.


Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny. Choć rekrutacja już się zakończyła, to jeszcze przyjmowane są chętne osoby, które mogą dołączyć do wybranej grupy. Należy się wtedy zgłosić do instruktora prowadzącego zajęcia w poszczególnych miejscowościach.