ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

Wcześniej znajdował się pod zarządem Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. W zeszłym roku, na mocy ustawy  o zmianach organizacyjnych w policji, posterunek uległ likwidacji i tym samym został przejęty przez skarb państwa. Obecnie jest zarządzany przez Starostwo Powiatowe w Żninie. Nieruchomość stoi pusta. Wójt Rogowa Józef Sosnowski myślał o wystąpieniu do Starosty o przekazanie majątku.

Przejęcie obiektu jednak niesie za sobą pewne konsekwencje, mówi ponownie Wójt Józef Sosnowski.

Gmina, występując o przejęcie nieruchomości w zasoby mienia komunalnego, musiałaby wskazać konkretny cel przeznaczenia budynku. Plany nie są jeszcze sprecyzowane. Temat będzie w najbliższym czasie podejmowany przez radnych.