ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

Od blisko roku pacjenci, którzy chcą skorzystać z pomocy lekarza w poradniach specjalistycznych przy ul. Dąbrowskiego lub udać się do szpitala a przyjechali tam własnym autem zmuszeni są uiścić opłatę w pobliskim parkometrze.

Opłata za postój na parkingu wprowadzona została przez Urząd Miejski w Żninie po przebudowie ciągu komunikacyjnego między ul. Szpitalną a Darowskiego.
By ułatwić zmotoryzowanym pacjentom pobyt w Pałuckim Centrum Zdrowia placówka przystąpiła do pierwszego etapu budowy parkingu. Ten zlokalizowany zostanie za szpitalem w okolicy Powiatowego Cetrum Pomocy w Żninie i Domu Opieki Paliatywnej Sue Ryder. Również odwiedzający podopiecznych tego ostatniego będą mogli z niego korzystać.


 

mówił starosta Zbigniew Jaszczuk.
Na stworzenie nowych miejsc postojowych żniński szpital przeznaczył kwotę ok. 650 tysięcy złotych.
W teren przylegający do szpitla zamierza zainwestować także powiat. Chcemy uporządkować to miejsce i dodatkowo, przy okazji budowy parkigu powstanie dodatkowy wjazd do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dojazd do instytucji poprowadzony zostanie wzdłuż działki na kt
órej znajduje się dawna przychodnia dziecięca. - poiedzial starosta.