ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

W Gminie Żnin od kilku lat trwają prace związane z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez spółke WIK.

Prace są częścią wielomilionowego projektu, który zakładał też przebudowę oczyszczalni ścieków w Jaroszewie. Ten etap został już ukończony. Co z resztą?
Prezes Spółki WIK wyjaśnia, że przez wzrost cen na rynku w roku 2018 przyczynił się do zmiany planów, zawężenia zakresu robót i wykreślenia z projektu budowy wodociągu.
Docelowo sieć ze Żnina miała zaopatrywać w wodę takie miejscowości jak Słębowo, Podobowice, Słabomierz, Sielec czy Paryż. Nadal jednak do mieszkańców dociera woda z ujęcia w Cerkewicy, należąca do Spółki Cerplon.
Na zlecenie Urzędu Miejskiego wykonany został w roku ubiegłym jedynie kilometrowy fragment wzdłuż drogi powiatowej Żnin - Janowiec Wielkopolskiprzekazał w rozmowie z nami prezes WIK Jerzy Mączko.
To jeden odcinek z 4 wcześniej zaplanowanych przez spółkę. Jeśli znajdą się fundusze ta może powróci do pierwotnych zamysłów. Ratusz o pieniądze na ten cel ubiega się z rządowego programu Polski Ład.
Przy okazji sieci wodociągowej zapytaliśmy również o kwestie sieci kanalizacyjnej jaka miała powstać na obszarach wiejskich.Z podłączenia do kanalizacji mogą już natomiast korzystać mieszkańcy Wenecji.