ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

Szacuje się, że z objętej wojną Ukrainy do Polski uciekło już ponad 400 tysięcy dzieci i młodzieży.

Aby umożliwić im kontynuowanie nauki i wesprzeć w poznawaniu regionu, uruchomiliśmy prowadzone w języku ukraińskim zajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej. W  planie e-Szkoły znajdą się zajęcia języka polskiego i angielskiego, matematyki, informatyki oraz plastyki, a także edukacja regionalna, kultura polska i ukraińska, dla najmłodszych - nauczanie wczesnoszkolne. Uczniowie będą mogli skorzystać także ze wsparcia psychologicznego. Lekcje prowadzone są m.in. przez nauczycieli z Ukrainy, którzy dotarli do Polski w ostatnich tygodniach.mówił Marszałek Piotr Całbecki.
Początkowo prowadzonych będzie 10 zajęć tygodniowo – po 2 godziny od poniedziałku do piątku. Wszystkie lekcje będą rejestrowane i archiwizowane na YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, dlatego będzie możliwość powtortu do nich w dowolnym momencie. To juz kolejny raz kiedy zajęcia przygotowane przez Urząd Marszałkowski są przydatne w kryzysowym momencie, wcześniej  były odpowiedzią samorządu województwa na niezbędne ze względów epidemicznych zamknięcie placówek oświatowych.