ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

Proces likwidacji Szkoły Podstawowej w Januszkowie został wstrzymany, decyzja zapadła podczas sesji Rady Miejskiej w Żninie w czwartek, 30 kwietnia.

Wówczas radni 10 głosami przeciw i 10 za oraz jednym wstrzymującym  (radnej Haliny Krygier) zdecydowali, że obecna klasa VI nie zostanie przeniesiona do żnińskiej "5-tki" , a od 1 września naukę rozpocznie ponownie w wiejskiej szkole.
Wśród zwolenników takiego rozwiązania był radny Piotr Ostrowski, który ponad to uważa, że Gmina Żnin jako organ prowadzący zaniechała możliwości wsparcia Januszkowa, chociażby w pozyskaniu środków na rozbudowę.
 Sensu rozbudowy nie widzi burmistrz Robert Luchowski, który już kilka miesięcy temu mówił, że to wiązało się będzie z większymi kosztami utrzymania. Swoje stanowisko utrzymywał również podczas ostatniej sesji.
 Burmistrz Żnina wielokrotnie  w swojej wypowiedzi podkreślał, że społeczność Januszkowa odrzuciła jego propozycję przekształcenia placówki na mieszkania komunalne i świetlicę, nad czym ubolewa, bo jego zdaniem wizja likwidacji tamtejszej szkoły, choć na chwilę odsunięta w czasie, jest nieuchronna.