ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

Zaplanowana na dzisiaj sesja Rady Miejskiej w Kcyni nie odbędzie się. Przyczyny są oczywiste. Koronawirus.

Obostrzenia, które wprowadzone zostały w całej Polsce, a dotyczą m.in. zakazu organizowania spotkań i zebrań przesądziły o decyzji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kcyni, Jana Kuranta.


Mówił włodarz miasta, Marek Szaruga


Na dziś, 26 marca zaplanowana została też III nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Gąsawie. Powodem jej zwołania jest konieczność wprowadzenia do budżetu Gminy Gąsawa na 2020 rok dotacji w kwocie 500.000,00 zł na "Rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem"  oraz zabezpieczenia środków finansowych na cząstkową naprawę dróg gminnych. Pzeprowadzone zostały procedury przetargowe, w wyniku których wartość potencjalnej umowy przekraczałaby środki zabezpieczone w planie budżetu. W tym celu konieczne jest wyrażenie zgody na niewyodrębnianie w budżecie Gminy Gąsawa na 2021 rok środków stanowiących fundusz sołeckie- informuje przewodniczący gminy.
W porozumieniu z wojewodą kujawsko-pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem, za pośrednictwem wideokonfernecji, wójt Błażej Łabędzki wraz z przewodniczącym rady gminy Mariuszem Kazikiem, zdecydowali o tym, że sesja w tym przypadku zostanie przeprowadzona z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

 

 

 

 

 

Justyna Wojciechowska