ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

 

Zaskoczeni kierowcy, mieszkańcy Gogółkowa i okolicznych miejcowości, którzy z dnia na dzień pozbawieni zostali drogi do pracy, szkoły i lekarza, natomiast rolnicy dojazdu na pola.

 

Wczoraj, 10 września zamknięta została droga powiatowa relacji Bożejewice-Gąsawa. Nastapiła tam zmiana organizacji ruchu wynikająca z trwającej budowy drogi ekpresowej S5 oraz budowy węzła "Biskupin". Ruch został poprowadzony objazdem przez Gogółkowo-Biskupin-Gąsawę- Marcinkowo Górne i Dolne oraz Czewujewo. Odcinek pomiędzy Gogółowem a Bożejewicami to 2 km. Teraz mieszkańcy będą musieli pokonać ich nawet kilkanaście.

tłumaczył Tomasz Okoński z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy

Mieszkańcy Gogółkowa są zaskoczeni zaistniałą sytuacją. Nie byli wcześniej poinformowani o planowanych utrudnieniach, a obecny objazd w ich położeniu zmienia bardzo wiele, mówi Maria Warda- sołtys wsi Gogółkowo.

Objazd jest problemem nie tylko dla mieszkańców Gogółkowa, ale również Bożejewic i okolicznych miejscowości, skąd wielu uczniów dojeżdża do szkoły w Gąsawie. Zamknięta droga jest też problemem dla rolników, którzy nie mogą dojechać do swoich pól.


 

Podobnego zdania jest radny Gminy Gasawa Józef Goc. Uważa on, że to brak szacunku dla społeczeństwa.
 

Z tym, że informacja nie została przekazana nie zgadza się Tomasz Okoński z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy,który twierdzi, że informacja o planowanych pracach rozesłana została 31 sierpnia do Starostwa Powiatowego w Żniniem, Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie oraz Urzędu Gminy w Rogowie.

Starosta żniński Zbigniew Jaszczuk poinformował, że odcinek drogi pomiędzy Bożejewicami i Gogółkowem ma zostać oddany do użytku najpóżniej do 1 grudnia, jednak GDDKIA w Bydgoszczy już teraz zakłada, że prace potrwają do połowy grudnia.

 


 

Justyna Wojciechowska