ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

Wczoraj, 14 wrzesnia 2017r. na oficjalnym profilu facebookowym Gminy Żnin pojawiło się oświadczenie dotyczące słów starosty żnińskiego Zbigniewa Jaszczuka, które ukazały się w nowym numerze tygodnika lokalnego.

Cytowane są w nim słowa starosty, który powiedział: „Źle dla poszkodowanych przez nawałnicę w gminie Żnin może zakończyć się sprawa wypłaty odszkodowań, ponieważ gmina do końca sierpnia nie złożyła wykazu i adresów uszkodzonych budynków”. Sprawa wykazów zniszczonych budynków z terenu Gminy Żnin poruszona została podczas piątkowej sesji Rady Powiatu, kiedy to radny Paweł Sikora dopytywał starostę o dane liczbowe odnośnie zniszczonych budynków, które Zbigniew Jaszczuk przekazał podczas sesji sejmiku wojewódzkiego pod koniec sierpnia. Paweł Sikora na piątkowej sesji mówił o 465 budynkach mieszkalnych, starosta natomiast podtrzymywał, że ta liczba jest mniejsza, a dane posiadał z raportu przygotowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.Mówił starosta Zbigniew Jaszczuk.

Kolejne pytanie, jakie pojawia się w tej sprawie dotyczy terminowego złożenia przez Gminę Żnin dokumentów odnośne zniszczonych budynków mieszkalnych i gospodarczych. Ostateczny termin upływał 31 sierpnia, starosta zauważył, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie otrzymał wykazów tych budynków do godzin porannych 11 września.W poniedziałek w godzinach południowych dostarczono jednak Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego wykazy, ale część z nich była niepodpisana lub niekompletna.Konsekwencją, jaka wynika z tego opóźnienia jest późniejsze rozpoczęcie prac zewnętrznych zespołów z nadzoru budowlanego szacujących straty, a co za tym idzie- późniejsze wypłacenie odszkodowań. Zapytaliśmy również starostę o to, czy zamierza odpowiadać na treść opublikowanego na Facebooku oświadczenia.O tym, kto wystosował oświadczenie na profilu facebookowym Gminy Żnin, a także o opinię w sprawie słów starosty zapytaliśmy burmistrza Żnina- Roberta Luchowskiego.

 

Starosta żniński Zbigniew Jaszczuk, jak i burmistrz Żnina Robert Luchowski w jednym są zgodni- najważniejsze w tej sytuacji jest dobro mieszkańców poszkodowanych w wyniku nawałnicy.