ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

Na piątkowej XXXI sesji Rady Miejskiej w Żninie radni wiele miejsca poświęcili na dyskusję dotyczącą dotacji proekologicznych na modernizację lub budowę ekologicznego ogrzewania. 

Dotacja na modernizację lub budowę ekologicznego ogrzewania jest udzielana jednorazowo i wynosi 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 5 000 zł. Wnioski o udzielenie dofinansowania przyjmowane były do 15 marca i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. W związku z tym na sesji burmistrz zaproponował przeznaczenie dodatkowych 100 tys. zł w budżecie na kontynuację tego wsparcia. Część radnych zastanawiała się jednak czy te środki wystarczą i czy będzie można w trakcie roku przeznaczyć jakieś dodatkowe pieniądze na dotacje.Mówił Adam Kowalewski- przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki.
Rajcy przyjęli uchwałę o przeznaczeniu dodatkowych 100 tys. zł na tę formę modernizacji.
Fakt, że tyle osób decyduje się na nowe, ekologiczne formy ogrzewania ucieszył radnych i zwrócił ich uwagę na uwzględnianie, również w przyszłych budżetach, tego typu wydatków.

Wśród zgłaszanych przez radnych interpelacji wiele z nich dotyczyło sytuacji związanych z oświetleniem żnińskich dróg oraz ich stanem. Na wcześniejszych sesjach wielokrotnie poruszano kwestię ul. Browarowej. Istnieje duża szansa, że mieszkańcy i kierowcy przemieszczający się tą trasą nareszcie doczekają się jej remontu. Będący na tej sesji radny sejmiku województwa- Ryszard Kierzek przedstawił burmistrzowi i Radzie Miejskiej możliwość współpracy pomiędzy Gminą a Urzędem Marszałkowskim w zakresie przebudowy ul. BrowarowejRyszard Kierzek zaznaczał, że jeśli władzom samorządowym Gminy zależy, aby Browarowa została odnowiona w przyszłym roku, przy okazji budowy drogi wojewódzkiej nr 251, to jak najszybciej należy przeprowadzić wycenę tego przedsięwzięcia. Przypominamy, że radni wystąpili już do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie remontu ul. Browarowej i dostali negatywną odpowiedź, jednak Ryszard Kierzek zapewniał zgromadzonych w auli Urzędu Miejskiego, że mając wycenę przedsięwzięci, podejmie skuteczny lobbing, aby tym razem inicjatywa doszła do skutku.