ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

Reforma związana z nowymi zasadami dotyczącymi wycinki drzew zaproponowana przez Ministra Środowiska- Jana Szyszko wzbudza wiele emocji i kontrowersji, już nie tylko wśród ekologów i działaczy różnych organizacji na rzecz ochrony środowiska, ale nie podoba się coraz szerszemu gronu mieszkańców polskich miast i miasteczek.

Również w Żninie miała ostatnio miejsce wycinka 87 topoli wzdłuż linii brzegowej Jeziora Dużego Żnińskiego od strony krajowej "piątki”.
 Wyjaśniał Dawid Kolasa- rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Żninie. Zezwolenie na wycinkę było wydane Kujawsko-Pomorskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Pozwolenie jest ważne do 31 stycznia 2019 r, a zostało wydane w sierpniu zeszłego roku.