ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

Powracamy do głośnej sprawy byłego wójta Gminy Gąsawa Zdzisława K. oraz kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie, którzy przekroczyli swoje uprawnienia i dopuścili się pewnych nadużyć.

Zarówno wójt, jak i pracownicy ośrodka przywłaszczyli żywność z instytucji pomocowej, jaką był Bank Żywności w Poznaniu i wykorzystali ją do własnych celów. Sprawa miała miejsce w 2015 r.mówił prezes Sądu Rejonowego w Żninie- Jacek Krysztofiak.
Ostatecznie 3 osoby zostały zostały uniewinnione, a 2 uznane za winne. Jak dodał prezes Sądu Rejonowego w Żninie- postępowanie w tej sprawie umorzono z uwagi na przedawnienie. Jednak wyrok jest nieprawomocny, co może prowadzić do złożenia przez bydgoską prokuraturę apelacji.