ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

3 lutego w Starostwie Powiatowym w Żninie odbyła się XVI sesja Rady Powiatu, podczas której radni po raz kolejny pochylili się nad sytuacją dwóch oddziałów w żnińskim szpitalu.

25 stycznia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się spotkanie, podczas którego Dyrektor Wydziału Zdrowia- Magdalena Daszkiewicz zapewniała, że oddział ginekologiczno-położniczy nie powinien zostać zlikwidowany. Na piątkowej sesji radni wyrazili swoje stanowisko w sprawie żnińskiego szpitala. Jeśli jednak podejmowane do tej pory działania nie przyniosą skutku, jest jeszcze kilka rozwiązań, po które można sięgnąć, m.in. spotkanie z posłem Tomaszem Latosem, mówi Starosta.Powstały na facebooku Społeczny Komitet Obrony Żnińskiego Szpitala zorganizował akcję zbierania podpisów na listach przeciwko likwidacji oddziału urazowo-ortopedycznego i położniczo-ginekologicznego. Szczegóły można znaleźć na profilu facebookowym grupy.
Podczas sesji zaprezentowane zostało też sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie z działalności w minionym roku. Wśród radnych wywiązała się dyskusja o konieczności tworzenia w powiecie rodzin zastępczych, jak podkreślała podczas swojego wystąpienia dyrektor PCPR- Maria Zwolenkiewicz- powiat ma obowiązek budowania pieczy zastępczych. Niestety, jak dodała dyrektor, rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka często spotykają się z krytyką. Brakuje osób chętnych i odpowiedzialnych, które zatroszczyłyby się o dzieci.Mówił starosta Zbigniew Jaszczuk.
W przepisach dotyczących pieczy zastępczej ma pojawić się wiele zmian, m.in. w 2021 r. w domach dziecka nie może przebywać więcej niż 14 dzieci.