ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

Pod koniec stycznia dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Barbara Bogucka przeszła na emeryturę.

Od lutego obowiązki dyrektora pełni Olga Berdysz, która przez wiele lat była zastępcą dyrektora. Przepisy prawa w tym przypadku są jasno określone- konieczne jest ogłoszenie konkursu na to stanowisko. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu ofert jest starosta żniński. Chętni na stanowiska dyrektora muszą jednak spełniać określone kryteria, wyjaśnia starosta Zbigniew Jaszczuk.Osoba, która obejmie takie stanowisko musi być merytorycznie przygotowania do pełnienia tej funkcji. Jak zapowiedział starosta- konkurs zostanie ogłoszony pod koniec lutego lub na początku marca, tak aby rozstrzygnięcie konkursu było ogłoszone pod koniec kwietnia, tak by od maja wybrany dyrektor mógł pełnić swoje obowiązki.