ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej oraz Lokalna Grupa Działania Pałuki Wspólna Sprawa zapraszają przedstawicieli oraz pracowników instytucji i organizacji z powiatu żnińskiego do udziału w dyskusji dotyczącej współczesnej rodziny i problemów z jakimi musi się borykać.

W ciągu ostatnich lat zbyt często słyszy się o dramatycznych sytuacjach, które dotykają dzieci. Najbliższe spotkanie ma skłonić do rozmowy o kryzysie rodziny, zagrożeniach i o istniejących możliwościach jakie istnieją w zakresie jej wspierania.

Spotkanie odbędzie się 16 października w Miejskim Ośrodku Sportu w Żninie. Chęć udziału w dyskusji można zgłosić w biurze Lokalnej Grupy Działania Wspólna Sprawa telefonicznie lub mailowo.