ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

Dziś pierwszy piątek miesiąca a to w Żninie oznacza kolejną akcję poboru krwi, skierowaną do osób pełnoletnich, które nie przekroczyły 65-roku życia.

Osoby zdrowe, chętne do pomocy innym i tym samym do oddania krwi powinny posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz numer pesel. Może to być zarówno dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport. Ci, którzy oddają krew wielokrotnie muszą mieć przy sobie legitymację Honorowego Dawcy Krwi.

Dziś tym cennym lekiem mieszkańcy Żnina i okolic mogą podzielić się przy ulicy Sienkiewicza. Tam na parkingu ustawiony jest krwiobus.

Należy przyznać, że oddawanie krwi jest bardzo bezpiecznym procesem, każdy z takich zabiegów jest przeprowadzany w sposób indywidualny przy wykorzystaniu jednorazowego sprzętu. Dodatkowo by wzmocnić organizm po poborze, krwiodawcy otrzymują czekoladę. To ma podnieść poziom cukru.

Dla wszystkich chętnych ambulans jest dostępny do godziny 13.00.