ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

Doskonałe wyniki w nauce, szerokie zainteresowania i liczne pasje to cechuje najzdolniejszych uczniów z powiatu żnińskiego. W Pałacu w Lubostroniu odbyło się uroczyste spotkanie podczas, którego zostały wręczone między innymi stypendia Starosty Żnińskiego.

 Środki finansowe corocznie przyznawane są najzdolniejszym uczniom z Pałuk. Dzięki programowi stypendiów Starosty Żnińskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, młodzież realizująca swoje pasje, ma szansę rozwijać umiejętności w różnych dziedzinach.

Wszystkim stypendystom, uczniom wyróżnionym serdecznie gratulujemy.