ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

Aktualności

W poniedziałek (20.01) do Żnina przyjedzie v-ce minister rolnictwa i  Sekretarz Stanu w MRiRW Kazimierz Plocke. Pana ministra do Żnina zaprosiła Aleksandra Nowakowska, Przewodnicząca Platformy Obywatelskiej w powiecie żnińskim.

W czwartek (16.01) odbyło się posiedzenie komisji Rady Gminy w Gąsawie, na  którym szczegółowo przedstawiono projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gąsawa. Ponadto omówiono projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014- 2019.

 

Gośćmi Macieja Januchowskiego byli Emilia Pruszak i Zygmunt Maćkowiak.

W niedzielę po raz 22gi zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pieniądze na dziecięcą medycynę ratunkową i godną opiekę medyczną seniorów zbierano też na Pałukach. Poniżej przedstawimy kwoty jakie zebrali wolontariusze w żnińskich i okolicznych sztabach.