ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

Zmiany w Urzędzie Miejskim w Żninie. Z początkiem roku zostały zmienione nazwy wydziałów. Teraz będzie ich 6: turystyki i promocji gminy; budżetu i gospodarki; edukacji, kultury i sportu; organizacyjny i spraw społecznych; infrastruktury, gospodarki przestrzennej i inwestycji oraz ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.


Jaki jest cel tych zmian oraz co z dotychczasowymi naczelnikami nie wiadomo. Być może nie sprostali wymaganiom nowego włodarza gminy. Z burmistrzem Robertem Luchowskim nie udało nam sie skontaktować, gdyż jak poinformowano nas w sekretariacie - 'dziś burmistrza już nie będzie'. Pewne jest to, że burmistrz Żnina ogłosił nabór na stanowiska kierownicze czterech wydziałów.  Kandydaci mają czas na złożenie dokumentów do 19 stycznia do godziny 15.30. Szczegółowe informacje co do wymagań można znaleźc na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Żnin.