ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

Aleksandra Szpek wraca do pracy w Urzędzie Miejskim w Żninie. Podczas wczorajszej sesji rady miejskiej radni na wniosek burmistrza odwołali z funkcji skarbnika Irenę Pilarską. Ten punkt obrad wzbudził największą dyskusję wśród rajców, którzy nie widzieli potrzeby zmiany na stanowisku skarbnika gminy.Mówili Lucjan Adamus i Maria Błońska.

Z kolei wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Żninie Andrzej Kurek był bardziej dociekliwy i chciał od burmistrza Roberta Luchowskiego usłyszeć konkretne powody, dla których Aleksandra Szpek jest lepsza od Ireny Pilarskiej.Ostatecznie jednak radni zagłosowali za odwołaniem Ireny Pilarskiej z funkcji skarbnika gminy Żnin. Wszystkich do tej decyzji nie udało sie przekonać, gdyż ośmiu rajców było przeciwko, trzech wstrzymało sie od głosu, a dziesięciu zagłosowało "za". Następnie radni powołali na tę funkcję Aleksandrę Szpek.