ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

Agnieszka Małecka, która do tej pory zajmowała stanowisko szefowej wydziału promocji i rozwoju lokalnego żnińskiego starostwa teraz pełnić będzie funkcje sekretarza powiatu. Decyzja zapadła wczoraj kiedy to o wyborze zadecydował Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk.
Poza ofertą Agnieszki Małeckiej na konkurs wpłynęły jeszcze dwie kolejne, te jednak nie spełniały wymogów, ponownie Zbigniew Jaszczuk.Stanowisko sekretarza powiatu Agnieszka Małecka obejmie 1 stycznia przyszłego roku. Do zadań jakim będzie musiała sprostać nowa sekretarz powiatu jest m.in. kierowanie Wydziałem Organizacyjnym, sprawowanie nadzoru merytorycznego nad Biurem Rady i Zarządu Powiatu czy Nadzór nad realizacją uchwał Rady i Zarządu.