ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

W piątek (28.11) odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Żninie, piątej kadencji. Na sesji byli obecni wszyscy nowowybrani radni. Powitał ich i pozostałych obecnych Przewodniczący Senior - Jerzy Kowalski.

 Następnym punktem programu było złożenie ślubowania przez radnych. Złożyli je wszyscy radni, gdyż jest ono wymagane. Jeżeli któryś z ranych niechciałby złożyć ślubowania oznaczałoby to, że rezygnuje z mandatu. Treśc roty ślubowania odczytał najmłodszy wybrany radny Piotr Tomaszewski.


Następnie każdy radny został wyczytany z imienia i nazwiska i wypowiadał słowa "ślubuję" lub "ślubuję, tak mi dopomóż Bóg".

Przedostatnim punktem pierwszej sesji Rady Miejskiej w Żninie były wybory przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących rady. Na stanowisko przewodniczącego została zgłoszona tylko jedna kandydatury. Radny Tomasz Wysocki zaproponował Grzegorza Koziełka, dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie. W tajnym głosowaniu 16 radnych było "za", natomiast 6 wstrzymało się od głosu.

Następnie zgłoszono trzech kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Żninie. Byli to Elżbieta Gogola, Lucjan Adamus i Andrzej Kurek. W tajnym głosowaniu radni wybrali dwójkę wiceprzewodniczących. Zostali nimi Elżbieta Gogola i Andrzej Kurek.

Na koniec sesji głos zabrał burmistrz Żnina Leszek Jakubowski.