ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

Zbigniew Jaszczuk został ponownie wybrany na starostę żnińskiego. Tak zadecydowali w głosowaniu tajnym radni pierwszej Rady Powiatu nowej kadencji, która odbyła się wczoraj. Na 18-tu obecnych radnych 14-tu głosowało za powołaniem Zbigniewa Jaszczuka na urząd starosty żnińskiego.

 Dziękował wczoraj radnym starosta żniński Zbigniew Jaszczuk. Na stanowisku Przewodniczącego Rady Powiatu też bez zmian. Na kolejne 4 lata została wybrana Józefa Błajet, która zebrała w głosowaniu 16 głosów poparcia.
Zarówno starosta jak i przewodnicząca rady otrzymali drobny prezent od Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej Grzegorza Rutkowskiego. Były to czerwone chełmy strażackie.

Ponadto został zatwierdzony przez radnych skład Zarządu Powiatu, który zgłosił starosta żniński. W skład zarządu weszli wicestarosta Andrzej Hłond, Edyta Szóstak - Ławińska, Zofia Kozłowska i Piotr Sadowski. Na sesji Rady Powiatu zostali wybrani również członkowie poszczególnych komisji.