ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

Gospodarka finansowa i zamówienia publiczne Gminy Żnin były przedmiotem kontroli, którą przeprowadziła w urzędzie miejskim w Żninie Regionalna Izba Obrachunkowa.

Sprawdzenie dotyczyło lat 2020 i 2021.
Kontrola wykazała uchybienia w zakresie wydawanych decyzji podatku od nieruchomości oraz dostarczania ich do współmałżonków, będących właścicielami nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Żnin.
Wśród działań, na które uwagę zwróciła RIO były wypłaty dodatków i nagród dla pracowników ratusza. M.in.  przyznanie zastępcy burmistrza Halinie Rosiak Kozłowskiej dodatku specjalnego w kwocie 61 800 złotych. Pieniądze na konto wiceburmistrza miały trafić w okresie od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2022. Dodatek traktowany był jako regularny składnik wynagrodzenia, zdaniem Regionalnej izby Obrachunkowej ten powinien być przyznawany uznaniowo, czyli za wykonywanie zadań wykraczających poza określone obowiązki. Dodatek ten ratusz przestał wypłacać dopiero 1 lipca ubiegłego roku.
RIO krytycznie w swoim wystąpieniu pokontrolnym odniosła się także do wypłaty dodatków okolicznościowych dla m.in. kierownictwa urzedu miejskiego.
Przez rok, od 1 czerwca 2021 do 30 czerwca 2022 na świadczenia pieniężne z budżetu gminy przeznaczono prawie 386 tysięcy złotych. Samo zarządzenie dot. przyznawania dodatków przez burmistrza zmieniane było kilkukrotnie w ciągu 12 miesięcy. Wg. Regionalnej izby Obrachunkowej  wypłacone pracownikom żnińskiego ratusza dodatki nie powinny być wypłacone. Z naruszeniem trybu wypłacania nagród przyznano również 2 lata temu nagrody dla pracowników. Łączna kwota tych nagród sięgała ok. 186 tysięcy zlotych.
W trakcie prowadzonej kontroli RIO zajęło się także umowami z 18 opiekunkami zapewniającymi opiekę nad dziećmi w drodze do i ze szkoły. Sprawdzenie wydatkowania wynagrodzeń wykazało, że przekorczono w tym zakresie zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań na kwotę ponad 22 tysiecy złotych.
W całym dokumencie pokontrolnym  RIO wskazało na kilkadziesiąt uchybień lub nieprawidłowości, , do kórych usunięcia zobligowany został burmistrz robert luchowski.

Ponad 2 mln złotych – to kwota rządowego dofinansowania, jaką samorządy z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymają w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012. Przypomnijmy, w ramach programu w naszym powiecie powstało 6 takich miejsc. 3 z nich dzięki rządowemu wsparciu przejdą modernizację oświetlenia. Jak informuje urząd wojewódzki bedą to boiska  przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich, przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Śniadeckiego i przy Miejskim Ośrodku Sportu. Wykonanie prac zostanie dofinansowane kwotą 152 000 zł.
Obok Żnina rządowe środki trafia na orliki w Kamieniu Krajeńskim, Konecku, Koronowie, Lnianie, Aleksandrowie Kujawskim, Tucholi i w Wielgiem. Fundusze oprócz modernizacji oświetlenia mogą być przeznaczone także na naprawe lub wymienę nawierzchni albo ogrodzenie wraz z tak zwanym „piłkochwytami”.

Natomiast 20 milionów złotych na inwestycje trafią do powiatu żnińskiego oraz trzech gmin – Gąsawa, Janowiec Wielkopolski i Rogowo. Pieniądze w ramach Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Żnina pozwolą na m.in. budowę kortu tenisowego w Janowcu Wielkopolskim czy budowę mariny nad jeziorem rogowskim.
 mówił Łukasz Kwiatkowski, oordynator OPPT , kierownik wydziału promocji i rozwoju lokalnego starostwa  powiatowego w Żninie.
Oprócz tzw. projektów twardych pieniądze przeznaczone będą także na organizację szkoleń, programów dedykowanych dla młodziezy ze szkół powiatu.