ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

Kredyt konsolidacyjny cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród polskich kredytobiorców. To dlatego, że ułatwia spłatę rat wszelkich zobowiązań bankowych, pozwala wygenerować lepsze warunki kredytowe oraz komfort współpracy z tylko jednym bankiem.

Sama konsolidacja jest połączeniem co najmniej dwóch wcześniej zaciągniętych kredytów i ustanowienie z nich jednego zobowiązania. Jak przebiega konsolidacja, ile kredytów można skonsolidować, czy da się połączyć kredyt konsolidacyjny ( porównaj oferty banków na Totalmoney.pl/kredyt-konolidaycjny ) z innymi zobowiązaniami? Na te pytania odpowiedzi zamieszczamy poniżej.
 
Kredyt konsolidacyjny - konsolidacja kredytów co to jest?
 
Kredyt konsolidacyjny nie jest typowym zobowiązaniem kredytowym. Jego istotą nie jest zaciągnięcie dodatkowych środków finansowych, ale raczej ułatwienie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań różnego typu. Czy można skonsolidować kredyt gotówkowy z hipotecznym? Oczywiście, że tak. Czy można skonsolidować kredyty celowe oraz kredyty odnawialne? Tak, konsolidacja może przebiegać poprzez połączenie różnych produktów finansowych, ale tylko tych, które zostały udzielone przez instytucje bankowe.
Procedura konsolidacji jest niezwykle prosta. "Nowy" bank spłaca wskazane przez kredytobiorcę zobowiązania i ustanawia jeden, połączony kredyt na nowych, nierzadko lepszych warunkach.
 
Po co zaciąga się kredyt konsolidacyjny?
 
Sami eksperci rynku finansowego potwierdzają, że kredyt konsolidacyjny jest doskonałym produktem oddłużeniowym. Fakt, takie zobowiązanie w znaczny sposób ułatwia spłatę zaciągniętych już zobowiązań. Jedna rata oferowana jest na lepszych warunkach, wydłużony zostaje okres współpracy z bankiem, przez co comiesięczne raty stają się niższe. Dzięki temu kredytobiorca może sprawniej zarządzać własnym budżetem, odzyskuje też płynność finansową, odczuwa również ogromną ulgę, ponieważ musi kontaktować się już z tylko jednym bankiem.
Odpowiadając na pytanie, konsolidację przeprowadza się w celu ułatwienia spłaty zobowiązań zaciągniętych w przeszłości poprzez uzyskanie bardziej atrakcyjnych i opłacalnych warunków nowego, połączonego kredytu.
Co ciekawe, kredytobiorca, który w ramach konsolidacji polepszył swoją zdolność kredytową, może dobrać dodatkowe środki pieniężne. Ponadto, staje się wiarygodnym klientem, może więc liczyć na decyzję pozytywną, jeśli zachodzi konieczność skorzystania z innych ofert kredytowych.
 
Czy można skonsolidować kredyt konsolidacyjny?
 
Pamiętajmy, że polskie społeczeństwo się wzbogaca. Posiadamy coraz lepszą zdolność kredytową, stać nas na spłatę kilku zobowiązań jednocześnie. Co więcej, łatwy dostęp do dodatkowych środków i minimalne formalności, jakie wiążą się z zaciąganiem kredytów na obecnych warunkach sprawiają, że mieszkańcy naszego kraju coraz częściej podejmują współpracę z bankami. Nierzadko konsolidacja kredytów nie wystarcza, bo w krótkim czasie klient banków stara się o kolejne zobowiązania. Zachodzi więc pytanie, czy kredyt konsolidacyjny można skonsolidować? Jeśli kredytobiorca już wcześniej skonsolidował kilka kredytów, ale dzisiaj posiada już nie tylko kredyt konsolidacyjny, ale na przykład również kredyt gotówkowy na dowolny cel czy też kredyt hipoteczny, nic nie stoi na przeszkodzie, by znowu można było przeprowadzić ich konsolidację. Prawo bankowe nie zabrania konsolidować kredytów konsolidacyjnych z innymi, bowiem takie zobowiązanie uznawane jako tożsame z kredytem gotówkowym.
 
Gdzie znaleźć dobry kredyt konsolidacyjny?
 
Aby przeprowadzić konsolidację, nie trzeba dzisiaj odwiedzać kolejnych placówek instytucji bankowych. Wystarczy porównać aktualne oferty w sieci. W tym celu przydają się doskonale dwa bezpłatne narzędzia. Można je znaleźć na niezależnych portalach o tematyce finansowej, natomiast trzeba zwracać uwagę, by były one jak najbardziej aktualne, najlepiej z bieżącego miesiąca. Okazuje się, że rynek kredytowy zmienia się diametralnie, a ofert sprzed miesiąca mogą już tylko wprowadzać w błąd.
Warto zweryfikować dane, jakie zostają zamieszczane w rankingach kredytowych na Totalmoney.pl . To zestawienia, w których uwzględniane są najważniejsze kryteria, które mają wpływ na atrakcyjność oraz opłacalność danego zobowiązania. Tutaj pod uwagę warto brać oprocentowanie, wysokość comiesięcznej raty i czas trwania współpracy z bankiem. Co istotne, uwagę należy zwrócić na wskaźnik RRSO, bo to on szacuje całkowite koszty nowego zobowiązania. Jeśli te są wyższe niż spłata kredytów na dotychczasowych warunkach, nie warto przeprowadzać konsolidacji.
RRSO można oszacować także przy pomocy kalkulatora kredytowego. Wystarczy w odpowiednie rubryki wstawić podane wartości, by wyliczyć przybliżone koszty.
Pamiętajmy jednak, że ostateczne warunki konsolidacji kredytobiorca poznaje dopiero po wydaniu decyzji pozytywnej i zawsze są one dopasowane do indywidualnych potrzeb oraz możliwości spłaty. Nie ma jednak wątpliwości, że narzędzia tego rodzaju świetnie sprawdzają się, by chociażby poznać obecnie dyktowane przez banki warunki współpracy.