ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

W związku z decyzją burmistrza i służb miejskich na czas prac budowlanych przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych instnieje możliwość postoju samochodów w ciągu komunikacyjnym przy ul. Śniadeckich po stronie kościoła na odcinku od szkoły do budynku  kościoła w godzinach od 5.00 do 14.00 w niedziele, święta kościelne i uroczystości o charakterze państwowym

- takie ogłoszenie usłyszeli wierni podczas mszy świętych w kosciele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Żninie, z możliwości pozostawienia swoich samochodów skorzystali, jednak jak się okazało narażając się na poczucenia ze strony policjantów, bo ustawiony znak prawdopodobnie postawiony został bezprawnie.
 wyjaśniał Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Żninie, podinsp. Krzysztof Jaźwiński.
Skontaktowaliśmy się ze Starostą Żnińskim, który zanim udzieli odpowiedzi mudnudrowym chce zapoznać się z wyjasnieniami Burmistrza Roberta Luchowskiego,m.in. dotyczącymi podstaw prawnych na jakich podparł swoja decyzję.
Z piśma otrzymanego od sekretarza gminy Mirosława Gatki, który wypowiedział się z upoważnienia burmistrza wynika, że dokumentacja projektowa nie została złożona we własciwym terminie ze względu na "(...) znaczną intensyfikację obowiązków w zakresie organizacji ruchu drogowego, przeglądów oznakowania oraz zgłaszanych licznych interwencji (...)".
Mirosław Gatka w tym samym piśmie, w zastępstwie za burmistrza wniósł o zatwierdzenie czasowej zmiany w obrębie ulicy Śniadeckich, niemal tydzień po tym jak zamontowano znak. Zbigniew Jaszczuk działanie nazwał samowolą.
 


.
Sprawie przygląda się policja, która będzie podejmować działania zgodnie z kodeksem wykroczeń.