ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

Rozpoczynamy drugą edycję Domowej Lisy Przebojów Radia Żnin FM, w której do wygrania atrakcyjne nagrody ufundowane przez Lokalną Grupę Działania Pałuki - Wspólna Sprawa.

Regulamin konkursu DOMOWA LISTA PRZEBOJÓW w Radio Żnin FM

§ 1
Organizator

Organizatorem Konkursu jest Lokalna Grupa działania Pałuki – Wspólna Sprawa siedzibą  ul. Plac Działowy KRS -  0000309517. NIP, 5621765055. Regon, 340473732 6 88-400 Żnin oraz Stowarzyszenie Radio Żnin FM, prowadzące rozgłośnię radiową Radio Żnin FM, z siedzibą w Żninie, przy ul. Aliantów 1d, 88-400 Żnin, KRS - 0000299342, NIP 562-176-04-83, REGON 340419508, zwane w dalszej części "Organizatorem".

§ 2
Miejsce realizacji

Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Konkurs emitowany będzie na antenie stacji radiowej Radio Żnin FM.
Notowania Domowej Listy Przebojów  zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych organizatorów

§ 3
Terminy

Domowa Lista Przebojów będzie emitowana od 30 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 4
Cele Konkursu

Celem Konkursu jest aktywny udział słuchaczy w tworzeniu audycji, rozwijanie umiejętności muzycznych uczestników.

§ 5
Uczestnicy

Uczestnikami Konkursu mogą być zarówno pełnoletnie, jak i niepełnoletnie osoby fizyczne, które są słuchaczami Radia Żnin FM, przy czym uczestnik niepełnoletni musi przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pisemną (skan, zdjęcie) zgodę opiekuna prawnego.
Uczestnicy Konkursu zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem, który dostępny     jest    na stronie www.radioznin.fm, na profilu fb Domowa Lista Przebojów lub w siedzibie Organizatora.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i wolontariusze Organizatorów,
a także członkowie ich rodzin oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

§ 6
Uczestnictwo w Konkursie

Uczestnicy chęć udziału w Konkursie mogą zgłaszać przesyłając na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. plik video prezentujący wykonany przez siebie utwór muzyczny (wokalny, instrumentalny, wokalno-instrumentalny) autorski lub cover od 9 listopada 2020.
Każdy z Uczestników może wysłać więcej niż jedno zgłoszenie.
Nadesłane utwory stają się propozycjami do DOMOWEJ LISTY PRZEBOJÓW.

§ 7
Nagrody

Sponsorem nagród w DOMOWEJ LIŚCIE PRZEBOJÓW jest Lokalna Grupa Działania – Pałuki     Wspólna Sprawa, Powiat Żniński, Gmina Żnin oraz partnerzy Konkursu.
Nagroda nie może zostać zamieniona na jej równowartość w PLN.
Każdy z uczestników otrzyma nagrodę rzeczową.
Uczestnicy, którzy zajmą miejsca od 1-10 otrzymają dodatkowe nagrody rzeczowe.
Uczestnicy, którzy zajmą miejsca od 1-3 otrzymają zaproszenie do udziału
w profesjonalnych warsztatach wokalnych.
Uczestnik, który otrzyma Nagrodę Publiczności zostanie nagrodzony dodatkową nagrodą rzeczową.
Zwycięzca DOMOWEJ LISTY PRZEBOJÓW nagrodzony zostanie autorskim koncertem, zorganizowanym przez sponsorów i partnerów Konkursu.
Organizatorzy mogą ustanowić dodatkowe nagrody i wyróżnienia.

§ 8
Zasady przyznawania nagród

DOMOWA LISTA PRZEBOJÓW będzie miała 5 notowań.
W każdym notowaniu zwycięzca wybierany jest przez słuchaczy Radia Żnin FM, którzy głosować będą za pomocą portalu społecznościowego FB oraz za pomocą wiadomości SMS, wysyłanej na nr 7148, na początku której należy wpisać 96FM, a następnie imię i nazwisko lub nazwę wykonawcy (koszt 1,23 zł. z VAT).
Słuchacze przyznają nagrodę publiczności – otrzymuje ją wykonawca, który we wszystkich     notowaniach zdobył w sumie największą ilość głosów.
Laureatów DOMOWEJ LISTY PRZEBOJÓW wybiera JURY, które oceniać będzie wartość artystyczną utworu, dobór repertuaru oraz poziom wykonania.
W skład JURY wchodzą:
Pan Jacek Superczyński – muzyk, członek Zarządu LGD – Pałuki Wspólna Sprawa;
Pani Anna Hnatowicz – wokalistka, uczestniczka programów „Mam Talent” oraz „X – Factor”;
Pani Katarzyna Daszkowska -prezenterka Radia Żnin FM.
Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie, w sytuacji gdy powziął uzasadnione podejrzenie, iż uczestnik podejmuje działania sprzeczne z regulaminem.
Zwycięzca zobowiązany jest podać Organizatorowi na jego prośbę (poza anteną) swoje dane umożliwiające jego identyfikację: imię, nazwisko, adres zamieszkania. W przypadku odmowy podania danych osobowych Zwycięzca traci prawo do nagrody.
W przypadku, gdy laureatem Konkursu jest uczestnik poniżej 18 roku życia, jego opiekun prawny, który wyraził zgodę na udział dziecka w DOMOWEJ LIŚCIE PRZEBOJÓW zobligowany jest do podania danych osobowych.
    
§ 9
Odbiór nagród

O terminie i sposobie odbioru nagród Organizator jest zobowiązany poinformować uczestników najpóźniej miesiąc po zakończeniu Konkursu.

§ 10
Postanowienia końcowe

Szczegółowy sposób realizacji Konkursu określa Organizator. Kwestie nie ujęte
w niniejszym regulaminie, a dotyczące Konkursu rozstrzyga Organizator.
Przystępując do Konkursu uczestnik bądź opiekun prawny uczestnika poniżej 18 roku życia wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w regulaminie.
Uczestnicy Konkursu oraz opiekunowie prawni uczestników poniżej 18 roku życia, przystępując do udziału w Konkursie i podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Konkursu.
Organizator jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe uczestników Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa oraz stowarzyszenie  Radio Żnin FM, jako Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne przedmiotów, które są nagrodami w Konkursie.